Événements

Gilbert Laumord et sa Compagnie SIYAJ
ouvrent la 5e édition du Mois du Créole

Français

à 19h00

Le Comité International pour la Promotion du Créole et de l’Alphabétisation (KEPKAA) accueille la Compagnie de Théâtre SIYAJ, dans « Andidan lawonn-la », œuvre musicale de Gilbert Laumord, de Guadeloupe, la troupe de danses martiniquaises Pliyé Pa Kasé et le populaire chanteur canadien d’origine haïtienne Joe Jacques.
Adulte : 15$, enfant 6 à 12 ans 5$.


Nan espektak pou louvri Mwa Lang Kreyòl Monreyal la, Komite Entènasyonal pou Pwomosyon Kreyòl ak Alfabetizasyon (KEPKAA) ap resevwa Twoup Teyat SIYAJ nan « Andidan lawonn lan », ki se kreyasyon mizik Gilbert Laumord, k ap soti Gwadloup, n’ap resevwa tou yon twoup dans matiniken Pliyé pa Kasé ak yon chantè Kanado-Ayisyen trè koni : Joe Jacques.
Granmoun: 15$, timoun 6-12 zan 5$.
Partager :