Fiche Livre
Poésie / Conte
RECUEIL DE POéSIE | Novembre 2010
Istwa Nanm Mwen
Josaphat-Robert Large
Pays concerné : Haïti
Edition : Editions Bas De Page
Pays d’édition : Haïti
ISBN : 9789993578031
Prix : 5.50
Parution : 15 Novembre 2010

Français

« Istwa Nam Mwen » se yon liv ki louvri tout lajè sou anpil jan moun eksprime santiman yo. Tèks sa a pwojte sosyete a ak tout belte li, tout salte li, epitou, s on tèks kote detwa paj louvri yon lapawoli sou wol fanm poto mitan nan sosyete nou an. Tou sa fèt ak yon pwezi san pawol andaki.

Toussaint Jean-Francois