Fiche Structure
Cinéma/TV
CinemAfrica
CinemAfrica is an NGO that aims at promoting African film in Sweden
Statut : Association, ASBL
Adresse : Stora Nygatan 21- Box 2068 SE-103 12 Stockholm
Pays concerné : Suède
Téléphone(s) : +46 8 – 411 62 40
Fax : +46 8 – 411 62 40

Français

Every two year they organize a five-day festival. In between they have single screenings, seminars and mini-festivals.
Contact : Yvonne Martinsson

About Us

CinemAfrica is a nonprofit organization that works to spread quality films from the African continent in Sweden., we show feature films, short films and documentaries made ​​by filmmakers of African descent. CinemAfrica serves as a platform and forum for African quality films in Sweden., we are working to increase the supply of African films in cinemas, festivals, television, and for increased distribution on DVD. With the film’s help, we want to update the image of Africa and complement the Swedish cultural offerings with African images and voices.


CinemAfrica Film Festival in Stockholm is the largest festival of African film quality.
Festival is a recurring event every year since 1996, where we show the best and most current in African cinema. For the festival we also offer the current and prominent film makers and commentators to participate in seminars and discussions about the films we show.

We also conduct individual screenings, film breakfasts and seminars on topical issues and offer free film school film to schools across the country.
addition, we collaborate with other organizations and film festivals who want to show african film in conjunction with their events.

– Want to make a difference?
You are welcome to join as a member or to volunteer in CinemAfrica and work actively in one of our workshops.
See more under Join and Volunteer

– If you want to tell us about African movies, or if you have questions:
Contact us: [email protected]

___________

SE
Om oss

CinemAfrica är en ideell förening som arbetar med att sprida kvalitetsfilm från den afrikanska kontinenten i Sverige.

Vi visar spelfilmer, kortfilmer och dokumentärer gjorda av filmskapare med afrikanskt ursprung. CinemAfrica fungerar som en plattform och forum för afrikansk kvalitetsfilm i Sverige.
Vi arbetar för att öka utbudet av afrikansk film på biografer, festivaler, tv, samt för ökad distribution på dvd. Med filmens hjälp vill vi uppdatera bilden av Afrika och komplettera det svenska kulturutbudet med afrikanska bilder och röster.

CinemAfricas Filmfestival i Stockholm är Nordens största festival för afrikansk kvalitetsfilm.
Festivalen är ett återkommande evenemang varje år sedan 1996, där vi visar det bästa och mest aktuella inom afrikansk film. Till festivalen bjuder vi även in aktuella och framstående filmskapare och debattörer för att medverka i seminarier och samtal kring de filmer vi visar.

Vi genomför också enskilda filmvisningar, filmfrukostar och seminarier kring aktuella teman och erbjuder skolbio med gratis film till skolor runt om i landet.
Dessutom samarbetar vi med andra organisationer och filmfestivaler som vill visa afrikansk film i samband med sina arrangemang.

– Vill du vara med och påverka?
Du är varmt välkommen att gå med som medlem eller att arbeta som volontär i CinemAfrica och jobba aktivt i någon av våra arbetsgrupper.
Se mer under Bli Medlem och Volontär

– Om du vill tipsa oss om afrikanska filmer eller om du har frågor:
Kontakta oss: [email protected]