Fiche Structure
Musique Théâtre Cinéma/TV Arts plastiques Littérature / édition Interculturel/Migrations
WCC Zuiderpershuis
Wereldculturencentrum Zuiderpershuis (Zuiderpershuis – Centre des Cultures du Monde)
Adresse : Timmerwerfstraat 40 2000 ANVERS (Antwerpen)
Pays concerné : Belgique
Téléphone(s) : +32 3-248.01.00
Fax : +32 3-248.06.30

Français

Un centre d’art international
Le Centre des Cultures du Monde est un centre d’art qui accueille des artistes du monde entier. Notre but est de contribuer à la communication artistique entre les cultures et entre les communautés et d’encourager l’échange culturel sud-nord-sud.

De septembre à juin, nous vous proposons un programme artistique varié, qualitatif et non lucratif. Le choix de musique, théâtre, danse, littérature, expositions et projets de résidence que nous vous proposons, est actuel, contemporain, traditionnel et ethnique en même temps.

Le complexe Zuiderpershuis est un monument rénové et un bel exemple d’archéologie industrielle qui date du dix-neuvième siècle. Ernest Dieltjens dessina les plans du bâtiment en 1883, dans le style de la Renaissance flamande. Ce fut une des huit centrales hydrauliques qui produisaient de l’énergie pour le port d’Anvers. Plus tard, la centrale hydraulique locale fut transformée en centre d’art international avec un foyer agréable.

Le Zuiderpershuis: un endroit accueillant où l’on se sent chez soi et où le monde entier est réunit.

English

An international art center
The Center for World Cultures Zuiderpershuis is an art center, which presents artists from all over the world. Our goal is to contribute to the artistic communication between different cultures and communities and to benefit the cultural exchange South-North-South.

From september until june one can experience a large, qualitative, nonprofit artistic programme. The selection of music, dance, theatre, literature, expo and projects in residence is current, contemporary, traditional, rootsy and everything in between.

The block of buildings Zuiderpershuis is a renovated industrial archeological monument dating from the nineteenth century. It was designed by Ernest Dieltjens in 1883 in the spirit of the Flemish renaissance and was one of the port’s eight energy-producing. The building transformed from being a local thermal power station to an energetic and international art center with a pleasant foyer.

The Zuiderpershuis: an international oasis where you and the world can feel at home…Enjoy it!


Ein internationales Kunstzentrum
Als internazionales Kunstzentrum bietet das Weltkulturenzentrum ein breites, qualitatives und nicht-kommerzielles Kunstprogramm vom September bis Juni an.
Das Angebot von Musik, Theater, Tanz, Literatur, Ausstellungen und eingeladenen Künstlern, (« artists in residence »), ist aktuell, gegenwärtig, traditionell, « roots » und alles was es weiter dazwischen gibt… »ici les extrêmes se touchent en beauté et en compréhension… »

Das Gebäudekomplex Zuiderpershuis ist ein restauriertes industriell-archeologisches Monument aus dem Jahr 1883. Aus einem lokalen Wasserenergiekraftwerk für den Hafen wurde es umfunktioniert zu einem kulturellen Energiezentrum für Leute…


Un centro de cultura internacional
En tanto que lugar de encuentro (Centro de Cultura) Intercultural Zuiderpershuis ofrece desde septiembre a junio un amplio programa, artístico no comercial de alta calidad, tales como conciertos musicales, noches de danzas, representaciones theatrales, literarias, exposiciones etc. de artistas invitados o locales, donde se mesclan lo contemporaneo con lo tradicional, buscando « que los extremeos se rocen con belleza, sutilidad y comprencion ».

El edificio Zuiderpershuis es un monumento industrial histórico restaurado, que data de 1883. Esta central hydráulica que abastecia de presión al puerto de Amberes, luego de ser restaurada paso a ser el Centro Cultural International actual.


Een internationaal kunstencentrum
Het wereldculturencentrum Zuiderpershuis biedt als kunstencentrum een permanent podium aan artiesten uit de hele wereld. Vooral de culturele uitwisseling Zuid-Noord-Zuid en de artistieke communicatie tussen verschillende gemeenschappen en culturen staan daarbij centraal.

Van september tot juni kan ons publiek rekenen op een brede, kwalitatieve, niet-commerciële artistieke programmatie. Het aanbod van muziek, dans, theater, literatuur, expo en residentieprojecten is actueel, hedendaags, traditioneel, rootsy en al wat er tussen ligt…

Het gebouwencomplex Zuiderpershuis is een gerestaureerd industrieel-archeologisch monument uit de negentiende eeuw. Het werd in 1883 door Ernest Dieltjens ontworpen in de geest van de’Vlaamse Renaissance’ en was één van de acht pershuizen die de haven van energie voorzagen. Van een lokale hydraulische centrale voor de haven werd de energiecentrale omgevormd tot een internationale (multi)culturele krachtcentrale voor de mensen en een foyer waar het aangenaam vertoeven is.

Het Zuiderpershuis: een internationale oase waar jij en de wereld thuis zijn… Enjoy it!

Missie Wereldculturencentrum
Het WCC Zuiderpershuis is een podiumkunstenorganisatie met als doel de artistieke communicatie tussen westerse en niet-westerse culturen en gemeenschappen.

Dit doel wordt gerealiseerd via een continue jaarprogrammatie met de diversiteit en artistieke rijkdom van kunsten en cultuuruitingen uit heel de wereld, met het accent op de niet-westerse dimensie of de culturen uit het Zuiden.

Het betreft hier een breed spectrum van kwalitatief hoogwaardige, niet-commerciële, traditionele en actuele multidisciplinaire kunst- en cultuuruitingen evenals hedendaagse ontwikkelingen vanuit de traditie.

Daarnaast is cultuurontmoeting een sleutelbegrip in het beleid van het centrum waarbij nieuwe impulsen die uit de confrontatie en/of het samengaan van westerse en niet-westerse culturen voortkomen, gestimuleerd en gesteund worden.

Het filosofisch uitgangspunt voor dit samenwerken van niet-westerse en westerse culturen is de gelijkwaardigheid van culturen en individuen.

Het artistiek uitgangspunt is een streven naar artistieke kwaliteit en integriteit weliswaar met risico’s, maar waarbij middelmatigheid steevast gemeden wordt en waarbij openheid en onderzoek een must zijn.

Deze doelstelling wordt gerealiseerd in een schitterend industrieel-archeologisch monument, het Zuiderpershuis, waarbij inhoud (de niet-westerse culturen) en vorm (een voormalige fabriek met een onconventionele architectuur) wonderwel samengaan.

Historiek Wereldculturencentrum
Van 1993 tot nu

De vzw Wereldculturencentrum Zuiderpershuis werd opgericht op 18 februari 1993. De oorspronkelijke doelstellingen blijven de drijfveer achter de artistieke werking:
het bevorderen van de kennis van de eigen, de niet-westerse en de migrantenculturen, zowel bij de autochtone als bij de allochtone bevolking
het bevorderen van de uitwisseling tussen de eigen, de niet-westerse en de migrantenculturen
het creëren van een uitvalsbasis voor een grotere verdraagzaamheid
het respecteren van ieders eigenheid en bijdragen tot het bieden van een antwoord op anti-democratische bewegingen met xenofobe en heterofobe reflexen
het bevorderen van multicultureel samenleven door het stimuleren van de ontplooiing van de migrantenculturen.
Middel om deze doelstellingen te bereiken was’het uitbouwen van een centrale ontmoetingsplaats met een brede multiculturele werking tot een wereldculturencentrum met kwalitatief hoogstaande kunstuitingen op het vlak van wereldculturen, met daarin ingebed de migrantenculturen in het gebouw Zuiderpershuis’.

1993-1996
Het Wereldculturencentrum Zuiderpershuis diende een aanvraag in bij de Vlaamse gemeenschap als kunstencentrum voor de periode 1993-1996, een aanvraag die gedeeltelijk werd aanvaard: er kwam een structurele erkenning, maar zonder subsidies. Er werd toen gewerkt met geld van de Nationale Loterij.

1997-2000
Voor de periode 1997-2000 werd een nieuwe aanvraag tot erkenning en subsidiëring als kunstencentrum ingediend. Vanuit de overheid kwam toen het signaal dat het toenmalige huisgezelschap, de vzw Internationale Nieuwe Scène (INS), best zou samenwerken met de vzw Wereldculturencentrum Zuiderpershuis. Na intern overleg werd tussen beide organisaties een akkoord gesloten. De feitelijke werking van de vzw Internationele Nieuwe Scène werd opgenomen binnen de vzw Wereldculturencentrum Zuiderpershuis.
Zij zouden instaan voor het uitbouwen van een productieve en receptieve theaterwerking. Een scherp profiel naar niet-westerse podiumkunsten (muziek, theater, dans en literatuur) werd verder uitgebouwd als artistieke lijn van het kunstencentrum. De vzw Wereldculturencentrum kreeg op basis van deze samenwerking een erkenning en een subsidiëring voor een bedrag van 20.000.000 BEF (= 495.787,04 euro).

2001-2005
De organisatie bleef ondertussen groeien. De vzw Wereldculturencentrum Zuiderpershuis werd voor de periode 2001-2005 structureel erkend en gesubsidieerd als kunstencentrum voor een bedrag van 35.000.000 BEF (= 867.627,33 euro).

2006-2009
Voor de periode 2006-2009 is de overheidstussenkomst gestegen tot een jaarlijkse 1.000.000 euro.

Contact
Wie is wie in het Zuiderpershuis?


Algemene en artistieke leiding
Dora Mols
Najat Er-Rasfa – secretariaat

Zakelijke leiding
Erik Thys

Programmatie
Dora Mols – muziek, dans en expo
Maya Decorte – film
Lieve Peeters – theater en literatuur

Productie
Bilitis Lauwers
Erik Thys
Najat Er-Rasfa

Pers en promotie
Barbara Porteman – verantwoordelijke, pers
Francine Smeyers – doelgroepen, PR
Lotte Vergauwen – doelgroepen
Cédric Raskin – digitale communicatie, promotie
Mark Burghraeve – grafische vormgeving

Administratie
Katrien Embregts – boekhouding – personeel
Touria Bachar – assistente

Speciale projecten
Charles Cornette – theater en literatuur
Hilde Uitterlinden – theater en literatuur
Ibrahim Diallo – muziek en dans

Ticketshop
Christel Smolders
Najat Er-Rasfa

Techniek
Ronny Vansina – verantwoordelijke
James Boone – geluid
Ousmane Niang – licht
Driss Carauch – licht
Hafid Boudou – assistent
Mark Cant – assistent

Foyer
Wim Lippens – verantwoordelijke
Steve
Iwan
Iris
Sven
Leni
Matthias
Sama
Lies

Algemene vergadering
Fouad Ahidar
Eddy Boutmans
Jan Calewaert
Eric Corijn
Al De Boeck
Monica De Coninck
Amir Haberkorn
Wim Henderickx
Semzara Kabuta
Nahima Lanjri
Ephraïm Ongar
Rik Pinxten
Jean-Pierre Rondas
Els’t Seyen
Fauzaya Talhaoui
Dominique Thiange
Jean-Paul Van Bendegem
Dorian Van der Brempt
Anja Veirman
Flip Voets

Raad van Bestuur
Eddy Boutmans – voorzitter
Jan Calewaert
Anja Veirman